Güneş Enerji Sistemi

ELEKTRİK ÜRETİMİ NASIL OLUR

Fotovoltaik paneller güneş ışınımı ile güneşten aldığı foton enerjisini doğru akım (DC) elektrik enerjisine dönüştürürler.

 

 

 

 

Güneş ışınlarındaki fotonlar fotovoltaik hücreye çarpar ve silisyum hücreleri tarafından emilirler. Bu şekilde atomlarından serbest bırakılmış elektronlar, materyalin bir yanından diğer yanına akarken, diğer yandan da elektronların serbest kalması ile oluşmuş pozitif delikler, elektronların akım yönünün ters yönünde akarlar ve elektrik üretimi sağlanmış olur

how to solar work3.gif
1/1