SAHA TİPİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU

Saha uygulamalarında, toprak üzerinde çalışıldığı için zemin ve toprak özellikleri tasarım açısından son derece önemli olduğundan dikkatlice yapılacak zemin etüdü çalışması ile  sahanın eğim, yüzey alanı, çukur, yükselti, vb. fiziksel özelliklerinin iyi analiz edilmesi sonucu arazi yapısına uygun, o bölgede alınabilecek en yüksek üretim verimini alabilecek konstrüksiyon proje, tasarımı ve uygulaması ile saha tipi güneş enerji santrallerinin kurulumu anahtar teslim gerçekleştirilir.  

 

Proje Geliştirme 

GES Projelendirme

Ürün Tedariği

Saha Kurulumu

Kabul ve Devreye Alma

Read More >

Danışmanlık

Denetim

Bakım-onarım

Temizlik

Uzaktan Takip

İşletme

Saha uygulamalarında,

Toprak üzerinde çalışıldığı için zemin ve toprak özellikleri tasarım açısından son derece önemlidir. İyi çalışılmış bir zemin etüdü ve sahanın eğim, yüzey alanı, çukur, yükselti, vb. fiziksel özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Yaratıcı bir konstrüksiyon tasarımı ve  seçilecek üst segment ekipmanlar ile saha tipi güneş enerji santrallerinden o bölge için alınabilecek en yüksek üretim verimini almak mümkündür.