Arazi Seçimi

Günes Potansiyeli
Güneş santrali için arazi seçiminde aranacak ilk şartlardan birisi güneş potansiyelinin durumudur. Santralin kurulacağı arazinin bulunduğu şehirde güneş radyasyonu ne kadar fazla ise üreteceğiniz enerjinin miktarı da o kadar fazla olacaktır.

Cografi Yapı
Santralin kurulacağı arazinin topografik yapısı da önemlidir. Arazinin kayalık olması durumunda yapılacak düzeltme işleri (hafriyat) ve devamında proje için kullanılacak konstrüksiyon malzemelerinin seçimi de bu faktörler göz önünde bulundurularak değişkenlik göstereceği için bütçe planlamasında maliyet giderleri artarak farklılık gösterebilmektedir. INTEC Enerji Çözümleri, bir güneş enerjisi EPC şirketi olarak malzemelerin seçiminde maliyet/performans oranına her zaman dikkat etmektedir.

GES SAHA UYGULAMA

EPC

Engineering Procurement and Construction

Mühendislik  Tedarik  Kurulum

Güneş enerjisi EPC çalışmaları kapsamında arazi seçiminden projenin gerçekleştirilmesi ve devreye alınmasına kadar tüm aşamalar titizlikle uygulanmakta; projenin hayata geçirilmesi için gerekli resmi işlemlerin başlatılması ve takibi; kurulum testleri gibi hizmetleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Gölgelenme  
Güneş santrali için arazi seçerken satın alacağınız arazinin çevresinin incelenmesi önerilmektedir. Özellikle araziye gölge yapacak bir oluşum, güneş santralinizden alacağınız verimi düşürecektir. Örneğin uzun ve büyük ağaçlar var ise ve arazinin üzerinden veya yakınından yüksek gerilim hatları geçiyorsa panellerinize ve enerji veriminize olumsuz etkileri olacaktır. (Bina, dağ, tepe, vb.)

Temizlik
Güneş enerjisi için satın alınacak arazinin mevcut durumu iyi analiz edilmelidir. Eğer araziye yakın yerlerde beton santrali, taş ocağı veya kum ocağı gibi yüksek oranda toz muhteviyatına neden olacak tesisler varsa bu tozlar rüzgâr ile güneş panellerinize taşınacaktır. Bu durumda güneş panelleri sık sık kirleneceği için temizlenmediği takdirde santraliniz ciddi anlamda verim kaybına uğrayacaktır.

Enerji Nakil Hattı  
Güneş santralini kurduktan sonra enerji iletim veya nakil hatları ile dağıtım şirketinin gösterdiği noktaya bağlantı yapılması gerekmekte olup, ilgili nakil hatlarının gittiği güzergâha dikkat etmek gerekmektedir. Nakil hattının kurulumu ve bağlantısında yerli veya ulusal elektrik dağıtım şirketlerinden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Güneş enerjisi EPC şirketi olarak ilgili tüm resmi merciilerden gerekli izinlerin alınmasını sağlıyoruz.

Hava Sartları
Arazinin bulunduğu konumun, 1 yıl içerisindeki güneşli, sisli, yağmurlu ve kar yağışlı olma durumunu tespit etmek ve meteoroloji verilerini almak mümkündür. Bu nedenle hava şartlarını göz önünde bulundurarak üretim tesisiniz için doğru yer seçimi yapmanız önem arz etmektedir.

Ulasım

Eğer araziye ulaşım zor şartlarda ise ilk yatırım maliyetindeki işçilik ve nakliye masrafları fazla olacaktır. Güneş panelleri, konstrüksiyon ekip ve ekipmanları, trafo ve köşk gibi ağır ekipmanların taşınmasında arazi koşulları sebebiyle sıkıntılar ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.