KANOPI - AKARYAKIT ISTASYONU GES UYGULAMASI

Aylık mahsuplaşma uygulamasının önünü açan yönetmelik düzenlemesi ile güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapabilecek atıl haldeki kanopi, çatı, cephe gibi alanlar değerlendirilecek, üretim ve tüketim noktası aynı olmak şartıyla mevcut “Bağlantı Gücünü” aşmamak üzere, güneş santrali kurulabilecek.

Bu bağlamda Resmi Gazetenin 10 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayımlan, Üretilen elektrik enerjisinin tüketim fazlası , şebekeye tek zamanlı aktif kullanım bedeli üzerinden satılabilecek.

Çıkan yasaya göre Akaryakıt İstasyonlarında bulunan kanopilere ve diğer boş alanlara Şebeke Bağlantı Sözleşme gücü kadar Güneş Enerji Santrali kurulacak, Tüketim fazlası şebekeye tek zamanlı aktif kullanım bedeli üzerinden satılacaktır.